Ecoclime Comfort Ceilings gör en nyemission på 10 Mkr och noterar sedan sina aktier på Aktietorget. 


Företaget skall exploatera ett nytt världsunikt koncept med komfortpaneler avsedda för klimatreglering i kontors-, affärs- och produktionsmiljöer. Flera fullskaliga installationer har genomförts, vilka samtliga uppvisar stora förbättringar av inomhusklimat, arbetsmiljö och energieffektivitet med lägre kostnad jämfört med befintlig teknik.

Läs en intervju med Ecoclime's VD Lennart Olofsson. Ladda hem anmälningssedel för att teckna Ecocolime (pdf) och memorandum (pdf).