Det svenska spelföretaget Starbreeze som är noterat på Aktietorget gör under slutet av november till början av december 2010 en företrädesemission. Remium har intervjuat Starbreeze VD Johan Kristiansson där svarar på frågor om vad pengarna ska användas till.

Se videointervjun med Starbreeze VD om nyemissionen

Du kan även läsa en intervju som gjordes under 2007 efter att Starbreeze fått in pengar via de teckningsoptioner som ägarna löst in.


Continue reading ...