Nyemission.nu

Börsnotering av Posten och SBAB stoppas

Den danska och svenska Posten gick för ett antal år sedan samman och skapade Posten Norden AB. Planen vid samgåendet var att börsnotera företaget inom 3-5 år. Det tog en viss tid att trimma samman företagen, men mycket pekade på att Posten Norden skulle komma att noteras under andra halvan av 2011. Under 2010 anställdes även en IR-chef som ett led i denna process. Men nu har planerna på en börsnotering tvärstannat. Sverigedemokraterna valde att ställa sig bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets position att inga statliga företag ska säljas. Och i rollen som vågmästare sätter Sverigedemokraterna där med stopp för planerna.


SBAB förblir i statlig ägo

Den statliga banken SBAB fanns det också börsnoteringsplaner för, paralellt med en strukturaffär utanför börsen.

SBAB startades en gång i tiden med syftet att konkurrensutsätta de privata bankerna på bolåneområdet. SBAB har dock på senare år hamnat i en allt märkligare roll. De privata bankerna har ofta haft lägre räntor än SBAB vilket gjort att syftet med det statliga företaget har blivit otydligare. Samtidigt har SBAB varit den aktör som varit mest aggressiv i sin marknadsföring av bolån, vilket är raka motsatsen till statens mål om att få bankerna att bli mer konservativa i sin utlåning. SBAB var även först ut på marknaden med att erbjuda lån som rundar de nya utlåningsreglerna.

Men det politiska spelet har sin egen logik och SBAB föreblir alltså tillsvidare i statlig ägo.

Följ noteringsplanerna av Posten Norden och SBAB.