Nyemission.nu

Ordlista

Här förklarar vi begrepp som används på finansmarknaden. Begrepp som är viktiga att känna till för investerare och aktieägare. Det är en bra informationskälla för att förstå villkoren i en nyemission.

Arbitrage
Avskrivning
BTA - Betald Tecknad Aktie
Direktavkastning
Fondemission
Företagsänglar
Garantikonsortium
Obligation
Prospekt
Riktad emission
Ränta