Nyemission.nu

Intervju med Brighter Company

Intervju med Lars Flening, företaget Brighters branschveteran. Läs mer om Brighters nyemission.

"Jag har aldrig gjort så bra business som under lågkonjunkturen på 90-talet, och det i samma bransch.", inleder Lars Flening, Brighters branschveteran.

I dessa tider av finansiell osäkerhet är det lätt att glömma bort vad många stora börsvinnare konstant väntar på: den stora möjligheten. Om en möjlighet leder till vinst, stor eller liten, snabbt eller långsamt, eller inte ens blir annat än en illusion går självklart inte att förutspå med någon som helst säkerhet. Det är just det som är spänningen.


Om vi börjar från början, hur upplevde du lågkonjunkturen under 1990-talet?

"Ja, jag upplevde att det var ont om traditionella VD-jobb som jag sökte. Blev statiskt på arbetsmarknaden. Sedan när jag började med MediSense upptäckte jag att det var lätt att hitta billiga lokaler och bra medarbetare. Privat råkade jag köpa hus då och det är jag fortfarande glad åt."

Hur påverkades medicinteknikbranschen då och hur tror du den kommer att påverkas nu?

"Om medicinteknikbranschen generellt har jag svårt att uttrycka mig om men diabetesegenvårdsbranschen drabbades marginellt eller inte alls då. Den är ju återbäringsdriven i västvärlden, alltså det vi kallar reimbursement på engelska, men det sparade man inte på då, vilket innebar att branschen inte blev drabbad alls. De med diabetes drabbades naturligtvis inte av mindre diabetes pga konjunkturen.

Idag sparar man på dyra lösningar men försöker ändå erbjuda samma vård. Pumpanvändningen kan stabiliseras till förmån för produkter som typ Brighter One. Diabeteslobbyn är fortfarande den starkaste patientlobby som finns. Det är politiskt svårt att skära ner och diabetikerna är betydande i antal. Dyra lösningar drabbas. Tror inte Brighters approach drabbas alls.

Branschen påverkas väl som sagt så att lösningar som är dyra och uppfattas som bara marginellt bättre får det tufft i dagens lågkonjunktur, medan lösningar som i vårt fall baserar sig på känd teknologi med goda resultat inte drabbas."

Hur är det att vara med i Brighters utveckling jämfört med MediSense?

"Brighter är väldigt spännande för här finns det en utvecklingsfas fortfarande framför oss, dock väldigt kort, och den fick jag inte vara med i med MediSense. På det sättet mera general management frågor med Brighter och därmed otroligt spännande med Brighter som jag fått förmånen att vara med i från början. Idén var bara några veckor gammal när jag kom med. Väldigt spännande."

Vilka utmaningar och framgångar var du med om med MediSense på 1990-talet som jämför sig med Brighters läge idag?

"Man kan väl säga att MediSense kom med en produkt som marknaden inte var van vid, marknadens första biosensor. Med användarna var det inga problem. Men återbäringssystemen kände inte till biosensteknologin eftersom den inte hade funnits. Vi var inte godkända av det som då var läkemedelsverket och apoteksbolaget. Det fanns en lag som sa att blodsockerstickor måste man kunna läsa visuellt också och inte bara via en mätare. Det krävdes en lagändring och med mottot "never take no for an answer" så gick det att få igenom en lagändring.

Det hindret ser jag inte att vi har nu med Brighters produkt. Med MediSense fanns det ett uttalat oligopol, egentligen två stora globala aktörer, som dominerade marknaden och det gällde att slå in en kil och ta marknadsandelar. Vi lyckades. På europamarknaden, som då var mitt ansvarsområde lyckades vi 1992 få 20 miljoner dollar i omsättning och 1996 låg vi på 120 miljoner dollar i omsättning. Så det var oerhört snabb tillväxt. Vi fick marknadsandelar på 15-25 %, varierande mellan lokala marknader.

För Brighter nu är det fortfarande ett oligopol vi möter, men det finns fler aktörer. Det är en mer volatil marknad och Brighters lösning är ju helt unik och patenterad så framgångspotentialen är enorm. Det är därför jag är glad att vara med på resan."

Hur ser du på Brighters framtid på samma arena som de stora konkurrenterna?

"Det är ju myggan och elefanterna om man ser på det snabbt. Men erfarenheten visar att om man har starka players som kompanjoner, starka distributörer som är med en, så kan man ta marknadsandelar.

Det är ju mer en konsumentprodukt än en medicinsk produkt. Kan jämföra med mobiltelefoner t.ex. Där är ju kunderna väldigt lättrörliga. Så möjligheterna att ta marknadsandelar på denna enormt stora och växande marknad är goda.

Det är viktigt att nämna att omvärlden har visat mycket stort intresse. Jag och mina kollegor är väldigt intresserade, självklart. Men omvärlden har tidigt nosat och gett bra respons. Slutanvändarna är väldigt entusiastiska av denna allt-i-ett-lösning. Även diabetessköterskor och diabetologer har visat stort intresse, liksom viktiga aktörer i branschen. Och då menar jag globala jättar.

Rubin Medical har också på mer lokal nivå verkligen visat att de vill ha den här produkten. I och med den publicitet vi har nått i och med den här noteringen så har vi alltså fått ett tydligt intresse från flera globala aktörer också."

Varför rekommenderar du att man investerar i Brighter?

"Ett enda svar: omvärldsintresset för produkten!"


Lars Flening - kort bakgrund

Född 1948, mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom diagnostik- och medicinteknikindustrin, främst som Europachef för Medisense, pionjär inom mätning av blodsocker med biosensor. Medisense köptes upp av Abbott labs och blev namnändrat till Abbott Diabetes Care, som är en av dagens huvudaktörer i branschen. Andra befattningar inkluderar ordförande i Swedish Labtechs diabetesgrupp och medlem i motsvarande grupp inom EDMA, European Diagnostics Manufacturers Assosiation, och styrelseledamot i Tynoxar AB.