Nyemission.nu

Empire - En aktie värd att titta närmare på

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Företaget har en palett av produkter och varumärken, med bland annat Sodastream, BaByliss och C3 kaffemaskiner.

Den 31 januari kommunicerade The Empire preliminära siffror för kvartal 4 2010 och helåret 2010. Företaget beräknar omsättningen för kvartal 4, 2010 till 127 Mkr (120), vilket är en ökning på 6 % jämfört med föregående år. För helåret beräknas omsättningen uppgå till 382 Mkr (357), en ökning med 7% jämfört med 2009. Rörelseresultatet för helåret beräknas bli mellan 13 och 14 Mkr (-18,2 mkr) samt resultat efter finansnetto mellan 9 och 10 Mkr (-24,4 Mkr).


Per Björkman VD för Empire kommenterar de beräknade siffrorna - Siffrorna visar att Empire är fortsatt på rätt väg, EBITDA resultatet för 2010 beräknas hamna mellan 20 och 22 Mkr. Huvudparten av avskrivningarna om 7,5 Mkr är för immateriella tillgångar. Med denna takt kommer de immateriella posterna vara nästan helt avskrivna om 2 år, och därefter bidra positivt till resultatet.

Det finns 9.545.713 aktier i Empire och senaste avslut gjordes på 7,95 kr. Det ger en market cap på omkring 76 Mkr. Det kan ställas mot ovanstående preliminära siffror för 2010, dvs en omsättning på 382 Mkr med ett rörelseresultat på 13-14 Mkr, samt med ett resultat efter finansnetto på 9-10 Mkr.

Ta en närmare titt på bolaget och avgör själv. Nästa intressanta datum är den 24 februari, då Empire publicerar sin bokslutskommuniké för 2010.