Nyemission.nu

Karolinska Development - Rekommendationer

Karolinska Development ska noteras på Stockholmsbörsen den 15 februari 2011 och gör mellan den 30 mars - 13 april 2011 en nyemission där både allmänhet och institutioner erbjuds att köpa aktier. Nedan är en sammanställning över vad olika analytiker säger om erbjudandet. Läs även vad vi tidigare har skrivit om emissionen.

Dagens Industri - Teckna

Karolinska Development har en välfylld portfölj som gör aktien värd att teckna. I Karolinska Development får man tillgång till fler projekt än i de smala forskningsbolagen som idag finns på Stockholmsbörsen. Rabatt på substans, riskspridning och kursstöttning gör aktien intressant att teckna, men bara för riskvilliga.

Börsveckan - Neutral

Börsen får ett nytt tillskott i hälsovårdssektorn i form av Karolinska Development. Bolaget har en bred portfölj av forskningsprojekt som står inför viktiga kliniska prövningar. Börsveckan ställer sig neutral till att teckna. Karolinska Developments portfölj ser lovande ut och bolaget är inne i ett intressant skede. Samtidigt har börsens inställning till introduktioner varit tuff under en lång period. Man kan lika gärna avvakta och se hur introduktionen går och sedan kliva på tåget, enligt Börsveckan.

Affärsvärlden - Teckna

När Karolinska Development tar sikte på börsen sker det till en ordentlig rabatt. Aktien är värd att teckna. Affärsmodellen inom Karolinska Development är att skörda frukterna av grundforskning som sker vid i första hand svenska medicinska universitet, med tonvikt på Karolinska Institutet i Stockholm.

Inför börsnoteringen och emissionen har Karolinska Developments ledning gjort en storstädning och rensat ut projekt som bedöms som misslyckade. Den nu aktuella emissionen ger för ovanlighetens skull en rabatt jämfört med vad de tidigare investerarna fått betala.

Ska en investerare satsa kapital i något så riskfyllt som läkemedelsforskning gör riskspridningen att det här är rätt tillfälle.

Veckans Affärer - Avstå

Veckans Affärer avråder investerare från att teckna aktier i Karolinska Development. Man bör i stället vänta tills projektportföljen har mognat och bolaget bevisat sin förmåga. Enligt tidningen är bolaget inte redo för börsen än. För den som tycker att Karolinska Development verkar intressant är det troligen både lönsammare och tryggare att vänta tills projekten kommit lite längre och bolaget hunnit bevisa sig genom ett eller några licensavtal eller avyttringar av bolag.

Karolinska Development - Analys av erbjudande