Nyemission.nu

Northfield Exploration mot notering 

Northfield Exploration AB innehar rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly. Företaget har gjort mindre kapitalanskaffningar, bland annat blev Lovisagruvan AB nyligen delägare. Men Northfield behöver mer kapital och en notering på någon av de mindre listorna under hösten är trolig.

Mer om Northfield Explorations noteringsplaner