Nyemission.nu

Svenska noterade spelföretag

Sverige har en stor och växande spelbransch. Nedan presenteras alla de spelföretag som är noterade, vilka är G5 Entertainment, Junebud, Starbreeze och Starvault. Samt det onoterade spelföretaget Mindark PE vars aktie handlas relativt aktivt.

G5 Entertainment - Aktier noterade på Aktietorget

G5 Entertainment

G5 Entertainment utvecklar, äger, publicerar och säljer spel av den typ som brukar kallas casual games, dvs mindre spel som är lätta att komma in i och som går att spela kortare stunder. G5 släpper spel på de flesta plattformar, så som PC, Mac, iPhone, iPad mfl. G5 kontrollerar hela kedjan, från utveckling till försäljning till slutkund. I vissa fall får G5 även rättigheter att utveckla befintliga framgångsrika spel till nya plattformar. G5 Entertainment AB är det svenska moderbolaget, men företaget har sin bas i Ryssland, samt dotterbolag i Ukraina. G5 är väldigt framgångsrikt och har gått från klarhet till klarhet. Företaget är noterat på Aktietorget.

Hemsida: www.g5e.com/corporate
Aktiekurs: G5 på Aktietorget
Övrigt: Videopresentation av Q2 2010, Rapportkommentar helår 2010

Junebud - Noterade spelutvecklare bakom Milmo

Junebud

Junebud är en relativt ny svensk spelutvecklare som startade sin verksamhet under 2009. Junebud utvecklar, äger och online-publicerar ett onlinespel kallat MilMo. MilMo är ett browserspel, dvs ett spel som spelas direkt i webbläsaren. MilMo har 3D-grafik i Nintendo-stil. Browserspel är den del av spelbranschen som har en explosiv tillväxt och ofta med stor lönsamhet. Junebud har hittills inte lyckats locka tillräckligt med spelare till MilMo och betalningsviljan har hittills varit väldigt svag. Grundarteamet tar dock ut väldigt låg ersättning och är mycket dedikerade, vilket gör att företaget har en låg burnrate. Junebud är noterat på Aktietorget.

Hemsida: www.junebud.com
Aktiekurs: Junebud på Aktietorget
Övrigt: Trailer för MilMo

Starbreeze - Spelutvecklare vars aktier är noterade på Aktietorget

Starbreeze

Starbreeze är det äldsta svenska idag noterade spelföretaget. Starbreeze utvecklar stora produktioner och använder den traditionella affärsmodellen. Företaget utvecklar ett stort spel i taget, med en budget på över 100 Mkr där omkring 100 personer är sysselsatta i 2-3 år. Utvecklingen betalas löpande av en förläggare som äger och publicerar det spel som Starbreeze utvecklar. Om spelet säljer väldigt bra får Starbreeze del av royaltyintäkter. Starbreeze har haft det tufft under hela sin existens, men anses vara en duktig utvecklare. Företaget är noterat på Aktietorget.

Hemsida: www.starbreeze.com
Aktiekurs: Starbreeze på Aktietorget
Övrigt: Intervju med VD (video)

Starvault - Spelutvecklare av onlinespel

Starvault

Starvault är ett relativt nytt svenskt spelföretag som grundades under 2007. Starvault utvecklar, äger, publicerar och säljer onlinespelet Mortal Online. Mortal Online är ett pc-spel av MMORPG-typen. Man använder den traditionella onlinespelsmodellen, där spelaren först betalar för spelet och sedan en månadsavgift. Det är en tuff marknad, speciellt som utbudet av onlinespel som är gratis och som finansieras av mikrobetalningar har exploderat. Starvault lyckades få ett initialt intresse för sitt spel, men har haft svårt att hålla kvar och utöka sin spelarbas. Företaget är noterat på Aktietorget.

Hemsida: www.starvault.se
Aktiekurs: Starvault på Aktietorget
Övrigt: Trailer för Mortal Online

Onoterat

Mindark PE - Onoterade aktier i olinespelsföretag

Mindark PE

Mindark är ett av Sveriges äldre spelföretag. Mindark lanserade ett unikt onlinespel år 2003 med en riktig ekonomi, där spelets virtuella valuta har en fast växelkurs mot dollarn. Spelvalutan kan både köpas med och växlas tillbaka till riktiga pengar. Mindark var ett av de första spelföretagen i världen att använda den affärsmodell som idag är glödhet, dvs själva spelet är gratis, igen månadsavgift, men där spelarna gör mikrobetalningar. Företaget har vidareutvecklat sin affärsmodell under de senaste åren. Mindark utvecklar och driver idag onlinespelsplattformen Entropia Universe, en plattform där externa företag kan utveckla och driva sina egna onlinespel. Det är inte bara en plattform, utan ett speluniversum, där spelarna kan resa mellan de olika företagens "planeter". Fördelen för de externa företagen är att de kan lansera onlinespel utan att behöva spendera hundratals miljoner på den tekniska plattformen, utan kan fokusera på själva spelet och marknadsföringen. De externa spelföretagen och Mindark delar sedan på intäkterna. Tre olika företag driver idag sina spel via Entropia Universe och flera ytterligare spel är under utveckling.

Mindark PEs aktie är inte noterad, men företaget har tusentals aktieägare och aktien handlas via flera olika inofficiella marknadsplatser och privat.

Hemsida: www.mindark.com
Aktiekurs: Handlas bland annat via Inoff och Nyemissioner.se's forum.
Övrigt: Video om Planet Calypso i Entropia Universe