Nyemission.nu

Prissättning vid börsnotering

Det senaste halvåret har ett märkbart antal börsnoteringar fått ställas in. De noteringar som trots allt har genomförts har i de flesta fall blivit dåliga för investerarna så här långt, då aktierna handlas till lägre kurser än priset som aktierna erbjöds till innan noteringen.

Men hur har det sett ut under de senaste tio åren? Det är precis vad John Lyrebrant och Adam Mallick på Högskolan i Borås har undersökt. De har gått igenom alla nyintroduktioner som har gjorts på Nasdaq OMX Stockholm mellan den 9 mars 2000 och 24 mars 2010. De kommer fram till att det har varit en underprissättning på 6,26 %, dvs priset som aktierna sålts till innan noteringen har varit 6,26 % lägre än priset vid slutet av aktiens första dag på börsen. Det har alltså i genomsnitt varit lönsamt att delta i erbjudanden inför notering.

Författarna noterar samtidigt att undersökningar som gjorts tidigare har pekat på en större underprissättning.

Det verkar alltså som att ägare av bolag och dess rådgivare försöker pressa ut allt mer värde vid en notering, till nackdel för de som deltar i ett erbjudande inför en notering. Förr i tiden, och det räcker att vi går tillbaka till 90-talet, var tumregeln att det var lönsamt att delta i ett erbjudande inför en notering. Folk gjorde sitt bästa för att få tilldelning och kunde sedan se fram emot att kursen var högre när aktien noterades. Det ansågs vara kotym att ägarna och rådgivaren kom fram till vad marknaden kunde anse att bolaget vart värt, och sedan satte man priset i erbjudandet något lägre så att det blev glada miner hos alla investerare.

Det finns säkert många förklaringar till en allt lägre underprissättning, och under de senaste halvåret får man väl använda uttrycket överprissättning, men vi på Nyemissioner.se vill uppmana aktörerna på marknaden att ta sig i kragen. Om tumregeln bland investerare blir att man ska undvika erbjudanden inför notering så kommer börsen som finansieringskälla att torka.

Andreas Poike
Nyemissioner.se


Ladda hem uppsatsen:
Nyintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm - En studie om underprissättning och risk (pdf)