Nyemission.nu

Direktavkastning 

Direktavkastning är ett nyckeltal inom företagsvärdering och aktievärdering. Det definieras som utdelning dividerat med aktuell börskurs. Till exempel, en aktie med en aktuell utdelning på 4 kr per aktie och en dagskurs på 200 kr har alltså en direktavkastning på 4 / 200 = 2 %.

Tillbaka till ordlistan

Mer information

Video på AlltOmMarknaden.se som förklarar direktavkastning.

Direktavkastning