Nyemission.nu

Arbitrage 

Arbitrage är att simultant köpa och sälja en tillgång för att göra en vinst på prisskillnaden. Det är en affär där man utnyttjar prisskillnader på identiska eller liknande finansiella instrument, på olika marknader eller i olika former. Arbitrage existerar på grund av att marknaden inte alltid är 100 % effektiv.

Arbitrage kan göras genom att exempelvis köpa och sälja en aktie som handlas på mer än en marknad, eller genom att köpa/sälja en aktie och samtidigt ta en motsatt position via derivat.

Ett äkta arbitrage innebär att man gör en helt riskfri vinst. Begreppet används dock även i sammanhang där man tar en viss risk, exempelvis där det finns ett bud på ett företag samtidigt som aktien handlas till en lägre kurs på börsen, där man tar risken att budet inte fullföljs.

Tillbaka till ordlistan