Nyemission.nu

Fondemission 

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier utan att bolaget tillförs mer kapital. Fondemission är en bokföringsåtgärd då uppsamlade vinstmedel eller andra fonderade medel omvandlas till aktiekapital. Varje aktieägare får nya aktier i proportion till sitt tidigare innehav. F 2:1 innebär att för varje innehavd aktie får aktieägaren ytterligare två aktier.

Tillbaka till ordlistan