Nyemission.nu

Företagsänglar

Företagsänglar är privatpersoner som satsar egna medel i (ofta nystartade) företag. Namnet kommer från att dessa informella placerare ofta beskrivs mer som välgörare än som rationella investerare. En företagsängel är ofta en framgångsrik entreprenör som har byggt upp ett företag, sålt det och nu vidarebefordrar inte bara kapital men även erfarenhet, marknadskunnande och rutin till en ung ledningsgrupp som startar ett nytt företag. Även om motiven bakom investeringarna i första hand är ekonomiska så anges ofta intresset och nöjet av att hjälpa så företag att lyckas som en drivande faktor för dessa företagsänglar.

Tillbaka till ordlistan
Se videoserien om finansiering av företag. Från såddfinansiering till exit. Gratis på AlltOmMarknaden