Nyemission.nu

Garantikonsortium

En grupp som garanterar att ett lån eller en emission blir fulltecknad. Ett garantikonsortium kan komma att gå in med medel för att köpa aktier eller lån som eventuellt inte har sålts när teckningsperioden har löpt ut. Garanterna erhåller ofta en ersättning från företaget för att åta sig denna garanti.

Tillbaka till ordlistan