Nyemission.nu

Prospekt

Informationsdokument. När investerare bjuds in till att teckna aktier i ett bolag utarbetas ett prospekt som beskriver alla förhållanden som är relevanta för värdering av bolaget och som samtidigt ger upplysningar om vad pengarna ska användas till. Ett prospekt måste godkännas av Finansinspektionen.

Tillbaka till ordlistan