Nyemission.nu

Riktad emission 

En riktad emission är en nyemission som är riktad till en viss grupp av investerare, till exempel de som redan äger aktier i bolaget. Vanligtvis betyder dock riktad emission att företaget vänder sig till vissa externa placerare.

I Sverige är det vanligast att företag gör en företrädesemission, dvs där befintliga aktieägare för köpa nya aktier i förhållande till hur många aktier de redan äger. I exempelvis USA är det vanligare att företag gör riktade nyemissioner.

Fördelen med en riktad emission är att den ofta är enklare att genomföra och går snabbare. Argumentet emot riktade emissioner är att inte alla aktieägare får möjlighet att delta, vilket kan gynna de som emissionen riktas till på bekostnad av befintliga aktieägare.

Tillbaka till ordlistan