Nyemission.nu

Prolight Diagnostics - Intervju med VD

Prolight grundades för att ta fram ett diagnostiskt instrument som på mindre än 10 minuter kan avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, genom att mäta utvalda proteiner i blodet. Nu tar företaget nästa steg genom en nyemission och efterföljande listning på Aktietorget. Nyemissioner.se har gjort en kort intervju med företagets VD Masoud Khayyami.


Vad gör Prolight Diagnostics?

Prolight har utvecklat en patientnära metod för blodanalys. Idén vara att omvandla traditionell ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) till Micro ELISA för att man skulle kunna mäta enzymer i blodet med endast droppar av blod och att kunna utföra testet nära patienten. Den första produkten utvecklades för att kunna diagnosticera hjärtinfarkt eftersom tiden vid sådan diagnostik är mycket avgörande. Vår metod ger svar på 5 – 7 minuter att jämföra med traditionell ELISA som kan ta upp till flera timmar.

När startade verksamheten och hur mycket har investerats hittills?

Året var 1999. Den första prototyp vi utvecklade byggde på att vi använde kapillärer i form av glasrör, något som visade sig vara olämpligt i akutsjukvården bla på grund av smittorisken. Vi försökte då med platskapillärer men de gav för dåliga testresultat. Först 2001 hade vi identifierat en lämplig samarbetspartner som hade kunskap om mikrokemisk tillverkning av plastkort, The Technologi Partnership Plc, TTP, i Cambridge. Tillsammans utvecklade vi under drygt ett års tid en laboratoriemodell som i kliniska tester visat att vi kan näta med den noggrannhet som är nödvändig. Det visade sig att vi var för tidigt ute och matknaden, både den kommersiella och den finansiella var inte mogen 2002/2003. För ett år sedan gjorde vi bedömningen att marknaden kunde vara mogen. Det har också styrkts av våra samarbetspartner i USA. Därför beslutade vi att återstarta utvecklingsarbetet. Det har investerats i storleksordningen 32 MSEK.Ni har ett samarbete med TTP, vad är det för företag och hur ser er relation ut?

TTP är det ledande företaget i Europa. Vi har under tiden 2003 – 2007 utvärderat andra alternativ men kommit fram till att TTP fortfarande är det bästa alternativet. De har visat sin kompetens i vårt tidigare samarbete, de har en diger referenslista med många kunder bland våra möjliga kommersiella samarbetspartners, vi har vederlagsfri lisens till deras patent inom vald teknologi och vi vet att de innehåller givna tids- och kostnadsramar från tidigare samarbete. Det finns en ömsesidig syn på utvecklingen mellan Prolight och TTP vilken bl a tar sig uttryck i att TTP och prolight kommit överens om att TTP:s arvode betalas med 75 % i pengar och 25 % med nyutgivna TTP-aktier till marknadspris. För de två utvecklingsfaser som nu planeras och avser 24 månader, kommer TTP:s aktieinvestering att omfatta i storleksordningen 2,8 miljoner aktier, ca 8 % av det totala antalet aktier.

Hur ser marknaden ut för era produkter?

Marknaden bara för POC-markörer för hjärtinfarkt bedömdes 2014 vara 1 380 MUSD. Innebär att marknaden för vår produkt är i mångmiljardklassen.

Hur ser Prolight ut om fem år?

Då har vi sålt bolaget eller sitter med en royaltyström som genererar intäkter som kan delas ut till aktieägarna.

Varför ska jag investera i Prolight?

Därför att:
  • POC marknaden växer
  • Prolights plattform kan användas för en rad analyser
  • Prolights metod räddar liv och minskar kostnader
  • Enbart marknaden (2014) för POC-tester omsätter 136 000 MSEK
  • En marknads andel (2014) om 1 % ger en omsättning på 1 360 MSEK
  • Produktens lönsamhet förväntas bli mycket god (låga tillverkningskostnader)
  • Prolights utvecklingspartner TTP har dokumenterad erfarenhet av avancerad utveckling. Tillsammans har PLD och TTP visat att metoden fungerar i laboratoriemiljö

Läs mer om villkoren för nyemissionen på Nyemissioner.se och se gärna video-presentationen av företaget.