Nyemission.nu


 


Håll dig uppdaterad

Prognos på el-priset

Intervju med SolTech Energys VD

Soltech Energy gör en nyemission under november 2011. Nedan är en intervju med företagets VD Frederic Telander.

Du är VD och en av drygt 1,000 ägare i SolTech Energy, vad är drivkraft och vision med Bolaget och dess produkter?

Målet är att bygga upp ett större företag inom energisektorn moget för en introduktion på Stockholmsbörsen. Inom 5 år skall Bolaget ha uppnått en årlig omsättning på 300 miljoner kronor, med en stabil och uthållig tillväxt och lönsamhet.

SolTech Energy, handlas i dag på Alternativa aktiemarknaden men ni har siktet på First North. När kommer ni att bli noterade där och varför vill ni byta lista?

Vi siktar på 2012. Skälet är framförallt ett större intresse från marknaden, både från institutioner och privatpersoner tillföljd av en större exponering och bättre likviditet i aktien. Som en konsekvens ökar också möjligheten att resa kapital och genomföra intressanta förvärv.

Ni vill ta in 20 miljoner i en nyemission i en av de tuffaste aktiemarknaderna på länge. Vad skall Bolaget använda pengarna till?

Pengarna skall främst användas för framtida förvärv, marknadsföring, försäljning och i form av rörelsekapital.

Vad händer om ni inte får in alla pengarna i emissionen?

Vi anpassar ”kostymen” därefter. Vi har t.ex. avsatt 5 Mkr för framtida förvärv och 4 Mkr för storskalig lansering av SolTech Flex, vår portabla solfångare för fritidshus. I det sistnämnda fallet är kampanjen planerad till hösten 2012. Totalt motsvarar dessa poster cirka 50 % av emissionslikviden vilket betyder att med 50 % teckning bedriver vi verksamheten oförändrat under kommande 12 månadersperiod. Detta ger oss gott om tid att säkerställa kompletterande finansiering om så skulle behövas.

Solenergi, vindenergi och alternativa energikällor är alltmer aktuella. När går det att räkna hem en investering med er produkter? Hur många år tar det? Vilka är era konkurrenter?

Vi räknar i Sverige med en återbetalningstid på mellan 5-12 år utan subventioner, beroende av vilken typ av värmesystem kunden har. Vi har inga i dag för oss kända direkta konkurrenter, dvs. bolag som erbjuder samma typ av lösning som vi gör.

Bolaget har funnits i några år med utvecklade patent . Har ni några nya produkter eller produktlinjer på gång?

Vi har ett flertal nya produkter och uppdateringar i ”pipeline” vilket är del av vår strategi. Vi bedriver också en aktiv produktutveckling och har en väl genomtänkt patentstrategi.

Vad skiljer sig era produkter mot konkurrenternas? Vad är era konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna?

Vår produkt är både ett tak och ett solfångarsystem i en och samma lösning. Alla fastighetsägare som skall byta tak är därför en möjlig kund, vilket gör att marknaden och potentialen är mycket stor. Systemet är tåligt, har lång livslängd, är estetiskt tilltalande och kostnadseffektivt. Systemet är betydligt kostnadseffektivare än traditionella solenergilösningar eftersom detta också är ett tak.

Ni genomför en Roadshow/investerarmöten på två orter i första delen av november. Vad är syftet med informationsmötena?

Att tydliggöra för intresserade investerare vilken potential SolTech har.

Varför ska man bli aktieägare i SolTech Energy?

För att det är framtidens teknologi inom solenergisegmentet – den enda förnyelsebara energikälla som är tillgänglig för jordens alla invånare, vilket vi också tror kommer att avspegla sig i aktiekursens utveckling över tid! 

 

Soltech Energy - Frederic Telander

Frederic Telander