Nyemission.nu

5 tips till företag som ska börsnoteras

Fem råd från Sven Hagströmer till företag som planerar en börsnotering.

Var öppen - Se till att vara transparent och öppen med information om företaget. All information måste vara korrekt och skötas enligt gällande regler. Börja öva i tid, minst ett år innan den planerade börsintroduktionen.

Ta hjälp - Ta hjälp av konsulter som är experter på börsinformation. All rapportering kräver både tid, kraft och kompetens.

Var generös - Var generös vid prissättningen av aktierna och erbju så bra villkor som möjligt till investerarna. Inför börsintroduktionen är det inget läge att vara snål.

Hitta investerare - Ta hjälp av en bank eller använd fondkommissionär för att hitta investerare, men lämna inte över ansvaret helt till dem. Valet av investerare måste vara genomtänkt. Leta efter dem inom en krets som företaget kan ha nytta av. Var inte rätt för att tacka nej till investerare som inte kan tillföra något.

Meddela i tid - Formulera en utdelningspolicy i god tid innan börsintroduktionen ska äga rum. Investerarna vill veta hur och på vilka grunder aktieutdelningarna kommer att ske.


Sven Hagströmer ger råd om börsnoteringar