Nyemission.nu

Uppsatser och rapporter

Uppsatser och rapporter om nyemissioner, börsnoteringar och aktiemarknaden i övrigt.


Nyintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm – En studie om underprissättning och risk

En uppsats som undersöker prissättningen vid erbjudanden inför börsnoteringar på Stockholmsbörsen under perioden 2000 - 2010. Författarna har jämfört priset på erbjudanden med priset vid slutet av den första handelsdagen. Slutsatsen är att erbjudanden under perioden i genomsnitt har haft en underprissättning på 6,26 %.

Ladda hem uppsatsen (pdf)