Nyemission.nu

G5 Entertainment - Ny prognosuppdatering 

G5 Entertainment är ett trevligt företag att följa för aktieägare. De lämnar och uppdaterar kontinuerligt prognoser för verksamheten, och träffar i stort sett alltid rätt. Om de sker någon större avvikelse så har det hittills alltid varit en positiv sådan.

Ledningen har nu uppdaterat den prognos man tidigare gav för Q1 2011. Intäktsprognosen för Q1 justeras till 9,5 Mkr, vilket är 3 % högre än den som tidigare lämnats. Samtidigt höjs resultatprognosen till 3,9 Mkr, vilket är 11 % högre än den som tidigare lämnats.

Jämfört med motsvarande period förra året är det en omsättningstillväxt på 152 % och en resultattillväxt på 200 %.

Ledningen väljer att tills vidare att behålla prognosen för helåret oförändrad. Vilket innebär intäkter på 45 Mkr, med ett rörelseresultat på 16 Mkr. Samt en vinst per aktie på 1,90 kr.

Den 16 maj avlämnar G5 Entertainment delårsrapport för Q1 2011 och i samband med det kommer företaget även att avlämna en uppdaterad prognos för helåret.

Läs vår sammanställning över alla noterade svenska spelföretag


G5 Entertainment - Spelföretag