Nyemission.nu

BTA - Betald Tecknad Aktie

BTA är en förkortning på Betald Tecknad Aktie. Det är en Interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. Räknas inte in i genomsnittsberäkningen för den ordinarie aktien.

När ett noterat företag gör en nyemission brukar ofta även BTA gå att handla under en period. BTA och aktie är i praktiken samma sak, men priset på dem brukar kunna skilja sig åt, speciellt i mindre bolag där marknaden inte alltid är helt effektiv. När priserna skiljer sig åt skapas en arbitragemöjlighet.

Tillbaka till ordlistan