Nyemission.nu

Tre skogsföretag mot notering

Skogsföretag är ingen nyhet, men under de senaste åren med all den turbulens som varit och som fortfarande pågår så har investeringar i skog fått något av en nytändning. Allt fler investerare uppskattar åter olika former av fundamentala verksamheter och tillgångar. Nedan är tre skogsföretag som planerar att notera sig under 2011 och 2012.

Latvian Forest Company - Investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum. Företaget planerar att göra en nyemission under januari 2011 för att senare under året notera sig på någon av de mindre listorna.

The Forest Company - Köper mark i Sydamerika, främst Brasilien, och odlar Eukalyptus. Virket säljs till massaindustrin, men också för framställning av kol för tackjärnstillverkning. Företagets juridiska hemvist är Guernsey och är grundat av den svenska finansmannen Harald Örneberg. Företaget hoppades på att kunna börsnotera sig under hösten 2010, men hade samtidigt sagt att tiden för notering hänger samman med när noteringsklimatet är gynnsamt. Om marknaden tinar upp under 2011 bör vi alltså kunna se The Forest Company nå börsen.

Forwood - Forwoodkoncernen arbetar direkt samt via helägda dotterbolag med investeringar i odlat ädelträ i Panama. Sedan 1999 har bolaget direkt eller indirekt förmedlat investeringar i odlad teak till mer än 1 100 företag och privatpersoner. Bolaget har idag drygt 1 000 hektar under förvaltning och ägs av cirka 580 aktieägare. Forwood planerar för en notering under 2012.